Image
Image

Vier Belgische districten samen

Fifty-One International Bulletin D-101 D-102

Jaren geleden hebben de vier Belgische districten, D102, D102L, D101, D101L zich verenigd in een gezamenlijke vzw. Deze vzw heeft tot doel het uitgeven en verspreiden van een gezamenlijk maandblad voor hun leden. Voorheen steeds geprint.

Thans gebeurt dit digitaal in de vorm van maandelijkse nieuwsbrieven, aangevuld met een verzamel print drie maal per jaar.

Onder deze koepel gebeuren ook de gezamenlijke acties ter bevordering van de onderlinge club samenwerking, de promotie van de Fifty-One beweging in België en de bevordering van de lokale en regionale naamsbekendheid van de Fifty-One en hun respectieve Fifty-One Clubs.

Quatre districts belges réunis

Fifty-One International Bulletin D-101 D-102

Il y a quelques années, les quatre districts belges, D102, D102L, D101 et D101L se sont unis dans une organisation commune sans but lucratif. Cette organisation sans but lucratif a pour objet de publier et de distribuer un bulletin mensuel commun à ses membres. Auparavant, il était toujours imprimé.

Cela se fait désormais de manière numérique sous la forme de bulletins d'information mensuels, complétés par une impression sur papier trois fois par an.

Dans ce cadre, les actions conjointes visent également à promouvoir la coopération mutuelle entre les clubs, la promotion du mouvement Fifty-One en Belgique et la reconnaissance locale et régionale du nom des Fifty-One et de leurs clubs respectifs.

Gouverneurs van de Belgische districten

Leo Janssen

Leo Janssen

Gouverneur District 102
Image

Linda Seegers

Gouverneur District 102L
Pascal Devos

Pascal Devos

Gouverneur District 101
Carine Hoste

Carine Hoste

Gouverneur District 101L